Stefan Forssén – Gullinpristagare 2012

Redan som gymnasist på dåtida Högre Allmänna Läroverket i västerbottniska Skellefteå i början av 1960-talet framträdde Stefan Forssén som jazzpianist med lågmäld humor i egna kompositioner och ekvilibristiska tolkningar av standardmelodier. Efter universitetsliv i Uppsala kom han snart till Göteborg, en stad han sedan förblivit trogen. Idag komponerar han och arrangerar i sin studio vid Konstepidemin vid Linnégatan, när han inte är ute på turné med sin jazztrio eller Anglaspel, som han grundade redan 1976 och som sedan vuxit upp till en ytterst hörvärd septett!

Ett av Stefans kännetecken i hans musikaliska karriär är samverkan med människor från olika miljöer och traditioner. I detta galleri åter-finns såväl Göteborgs Kammarkör under dirigenten (och Gullinpris-tagare 2008) Gunnar Eriksson, Wolf Bierman som Lennart Hellsing, barnboksförfattaren och sommar-Fåröbon. Den främsta anknytningen till Gullins musik har Stefan Forssén ändå etablerat i samverkan med Gunnar Eriksson och hans kammarkör, som framträdde ett antal gånger med Lars Gullin och hans kompositioner. I ett lyriskt referat från en sådan musikalisk högtidsstund utbrister recensenten i Bohuslänningen: ”Forssén ser till helheten och optimerar resurserna i sina arrangemang. Intrikata stämmor spänner mot rena improvisationer. I ordlösa kluster (tonklungor utan krav på harmoni), likaväl som i täta fastlagda stämmor spelar kören ett fjärde instrument …”

Ur Gullinsällskapets prismotivering saxar vi:

”Han är en gränsöverskridande musikalisk världsmedborgare som, likt Lars Gullin, är medveten om sina nordiska rötter. Med stark integritet, personligt uttryck och en lekfull, sprudlande fantasi har han skapat musik för barnkammare, operahus, kyrkor, jazzklubbar och teatrar.”

I kriterierna för Gullinpriset finner man formuleringar som ”aktiv kompositör och arrangör”, och ”musiker som verkar i Lars Gullins anda”. Stefan Forssén är därmed högst kvalificerad som mottagare av Gullinpriset 2012, den 15:e i ordningen. Spännande och högst oförutsägbara konserter att vänta, såväl i Sanda kyrka den 1 juli, tillsammans med ”Gullinhusbandet” under Jan Allans kapellmästeri, som vid jazzklubben tillsammans med Visby Storband i september.

Peranders Sandström

Copyright Gullingruppen 2018

Museets öppettider (15 juni till 1 september): kl. 12:00–18:00

Övrig tid: Gunvor Malmros: 070-353 59 63  eller e-posta: gunvor.malmros@telia.com

Gunnel Wallin: 070-291 13 83  eller e-posta gunnel.wallin@sverigesradio.se